Back to All Events

Radikaalia hoivaa -tapaaminen / Meeting on Radical Care

67872070_10219908096560619_4136860126675992576_o.jpg

In English Below

Radikaalia hoivaa -tapaaminen

Hoiva on elämän ehto ja ihmisyyden ydintä. Hoiva on keskeinen feministinen kysymys. Kuitenkin poliittisessa keskustelussa hoiva on joko marginaalissa tai ongelma, milloin valtion talouden, milloin naisten työurien kannalta. Me haluamme tuoda hoivan feministisen politiikan keskiöön ja haastaa valtavirtaiset tavat puhua ja hahmottaa hoivaa ja hoivatyötä. Haluamme haastaa radikaaleja yhteiskunnallisia liikkeitä ottamaan hoivakysymykset vakavasti ja mahdollistamaan hoivavastuita ja hoivatarpeita omaavien ihmisten osallistuminen liikkeiden toimintaan. Haluamme tuoda yhteen radikaalista hoivapolitiikasta ja riippumattomien hoivaverkostojen perustamisesta kiinnostuneita ihmisiä.

Keskustelun lähtökohtia:

 1. Hoiva on itseisarvoista, tärkeää, arvokasta ja luovaa

 2. Hoivaa tarvitsevien itsemääräämisoikeuden ensisijaisuus

 3. Kapitalismikriittisyys

 4. Nykyinen hoivan järjestämisen tapa tuottaa institutionaalista laitosväkivaltaa

 5. Hoivan järjestämisen ei tulisi     olla vain ydinperheiden ja valtion asia

 6. Hoiva- ja ympäristökysymysten tuominen yhteen on tärkeää

Tapahtuma on trans- ja queerinklusiivinen. Keskustelukieli on suomi, tulkkaus englanniksi saatavilla.

Laura, Lauri ja Katri yksityishenkilöinä halunaan politisoida hoivakymyksiä ja tuoda yhteen radikaalista hoivasta kiinnostuneita ihmisiä.


Meeting on Radical Care

Care is a central feminist question. Yet, in political discussions in general care is either a marginal concern or seen as a problem in terms of economy or women’s careers. We want to bring care to the centre of feminist politics and to challenge the mainstream ways in which questions of care or care and labour are addressed. We want to challenge radical activist movements to take questions of care seriously and to enable those with care responsibilities and care needs to be able to participate in these movements more fully. We want to bring together those interested in radical care politics, with the possible aim of forming an independent network of care.

Basis of discussion:

 1. Care is in itself valuable, important and creative.

 2. Self-determination of those needing care.

 3. Critique of capitalism.

 4. The current care systems produce institutional violence.

 5. Care should not only be a concern of the government and nuclear families.

 6. Combining questions of care and environment is important.

The event is trans and queer inclusive. The discussion is in Finnish, with possibility for English translation.

Laura, Lauri and Katri are operating as individuals, with the aim on politicizing questions on care and bringing together those interested in radical care.


Earlier Event: 2 November
Museum Monthly Dinner: VI
Later Event: 8 November
Performance {LAB + Improv} Sessions